سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
معرفی به گزینش بغیر از 7 خوشه شغلی
پذيرفته شده گان نهايي آزمون استخدام پيماني دانشگاه علوم پزشکي گناباد در تاریخ 96/06/28اعلام گرديده است مي بايست ، در روزهاي کاري تا تاريخ96/07/05 از ساعت 8 الي 13 شخصاً به دانشگاه علوم پزشكي گناباد دفتر گزینش مراجعه نمايند .جهت اطلاع از مدارک به ادامه خبر مراجعه نمائید
  تاریخ انتشار : 1396/07/02 ادامه خبر
بالا