سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
اعلام لیست دوم داوطلبان آزمون نگهبانی شرکتی
اعلام لیست دوم جهت بررسی مدارک شرکت کنند گان در آزمون نگهبانی شرکتی
  تاریخ انتشار : 1397/02/02 ادامه خبر
دعوت به مصاحبه رشته کمک پرستاری
اعلام اسامی معرفی شده به مصاحبه آزمون کمک پرستاری
  تاریخ انتشار : 1397/01/28 ادامه خبر
کارت ورود به جلسه نیروی شرکتی ماما
جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مامایی بصورت شرکتی از تاریخ 97/01/23 لغایت 97/01/26 می توانید از طریق همین سایت اقدام نمائید
  تاریخ انتشار : 1397/01/21 ادامه خبر
جذب نگهبان بصورت خرید خدمت شرکتی
اعلام نتایج اولیه (سه برابر )ظرفیت آزمون شرکتی نگهبان جهت اطلاع به ادامه خبر مراجعه کنید
  تاریخ انتشار : 1397/01/21 ادامه خبر
آگهی جذب ماما بصورت شرکتی
شرکت طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد 4نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی عمومی و تخصصی و مصاحبه وطی مراحل گزینش بصورت شرکتی برای خدمت در بیمارستان علامه بهلول گنابادی به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید:
  تاریخ انتشار : 1396/12/27 ادامه خبر
نتیجه اولیه آزمون استخدام پیمانی دی ماه 96
نتیجه اولیه آزمون استخدام پیمانی دی 96 و همچنین مدارک لازم و زمان تحویل مدارک در ادامه خبر قابل مشاهد است
  تاریخ انتشار : 1396/12/26 ادامه خبر
1234
بالا