سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
فراخوا ن شرکت کنندگان در ازمون نگهبانی
فراخوا ن شرکت کنندگان در ازمون نگهبانی
  تاریخ انتشار : ادامه خبر
اعلام نتایج آزمون رشته فوریتها
دعوت از داوطلبان رشته فوریتهای برای آزمون جسمانی
  تاریخ انتشار : 1397/03/06 ادامه خبر
اعلام نتلایج نهایی ازمون استخدام پیمانی
اعلام نتلایج نهایی ازمون استخدام پیمانی (بغیر از رشته فوریتها)
  تاریخ انتشار : 1397/03/06 ادامه خبر
اعلام نتیجه کمک پرستاری
اعلام نتیجه پذیرفته شدگان کمک پرستاری
  تاریخ انتشار : 1397/02/31 ادامه خبر
لیست نهایی آزمون مامایی
نتیجه نهایی آزمون شرکتی ماما
  تاریخ انتشار : 1397/02/29 ادامه خبر
گروه اول دعوت شدگان به آزمون جسمانی جذب نگهبان
اسامی گروه اول دعوت شدگان به آزمون جسمانی جذب نگهبان
  تاریخ انتشار : 1397/02/20 ادامه خبر
12345
بالا