سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
معرفی داوطلبان رشته پرستاری به گزینش
پذیرفته شدگان نهایی در رشته شغلی پرستاری جهت اطلاع از ادامه مراحل استخدام و معرفی به گزینش به ادامه خبر مراجعه نمائید
  تاریخ انتشار : 1395/12/21 ادامه خبر
ادامه مراحل نتایج نهایی رشته مامایی
پذیرفته شدگان نهایی در رشته شغلی مامایی که کارنامه آنان در تاریخ 95/12/1 قبول اعلام گردیده جهت اطلاع از ادامه مراحل استخدام به ادامه خبر مراجعه نمائید
  تاریخ انتشار : 1395/12/02 ادامه خبر
اعلام نتايج جديد
اعلام نتايج جديد سازمان سنجش در رشته هاي بهداشتي . اداري مالي. فني مهندسي. و باقيمانده رشته هاي درماني
  تاریخ انتشار : 1395/11/30 ادامه خبر
بالا