سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
جذب دانش آموز بهورزی
آگهی پذیرش دانش آموزش بهورزی
  تاریخ انتشار : 1397/06/10 ادامه خبر
اعلام نتلایج نهایی ازمون استخدام پیمانی
اعلام نتلایج نهایی ازمون استخدام پیمانی ( رشته فوریتها ی پزشکی)
  تاریخ انتشار : 1397/04/25 ادامه خبر
اعلام نتیجه نهایی نگهبانی
اسامی پذیرفته ‌شدگان اصلی فراخوان جذب نیرو نگهبان بصورت شرکتی
  تاریخ انتشار : 1397/04/20 ادامه خبر
اعلام به مصاحبه رشته نگهبانی
اعلام اسامی داوطلبان دعوت شده به مصاحبه رشته نگهبانی
  تاریخ انتشار : 1397/04/12 ادامه خبر
قابل توجه داوطلبین رشته نگهبانی
مکان و زمان ازمون جسمانی نگهبانی لیست دوم
  تاریخ انتشار : ادامه خبر
فراخوا ن شرکت کنندگان در ازمون نگهبانی
فراخوا ن شرکت کنندگان در ازمون نگهبانی
  تاریخ انتشار : ادامه خبر
123456
بالا