سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
اطلاعیه در خصوص نتایج رشته های بهداشتی
به اطلاع متقاضیان بکارگیری در شته های بهداشتی (آزمون شرکتی) می رساندبرابر متن آگهی با توجه به نیاز معاونت بهداشت به مرد یا زن ، و رشته(ماما،بهداشت حرفه ای ،عمومی و محیط) به ترتیب با لاترین نمره با افراد تماس گرفته خواهد شد
  تاریخ انتشار : ادامه خبر
اعلام نتایج رشته بهداشتی حرفه ای و محیط مرد
دعوت شدگان به مصاحبه در رشته بهداشتی حرفه ای و محیط مرد برای دیدن لیست به ادامه خبر مراجعه نمائید
  تاریخ انتشار : ادامه خبر
اعلام نتایج نهایی رشته خدمتگزار
نتیجه نهایی آزمون شرکتی (خدمتگزار)برای ادامه مراحل و معرفی به گزینش اعلام گردید جهت مشاهده نتایج به ادامه خبر مراجعه نمائید
  تاریخ انتشار : ادامه خبر
رشته فوریتهای پزشکی و کارشناس ارتباطات و عملیات
قابل توجه متقاضیان استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد( فوریتهای پزشکی و کارشناس ارتباطات ) که اسامی انان جزء پذیرفته شدگان لحاظ گردیده می بایست مدارک به گزینش ارائه نمایند ادامه خبر مراجعه کنید
  تاریخ انتشار : ادامه خبر
بالا