سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
فراخوان جذب نیروی شرکتی (ناظمه خوابگاه)
بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت سلامت گستر گناباد طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی درخوابگاههای دانشجویی دانشگاه درگناباد تعداد 2 نفر ناظمه خوابگاه( زن) را از بین افراد بومی واجد شرایط اقدام نماید
  تاریخ انتشار : 1396/08/27 ادامه خبر
بالا