سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد

  آگهی جذب نیرو بصورت خرید خدمت اداری

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و براساس مجوز مورخ 94/10/06هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 10 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت خرید خدمت  با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی زیر، از طریق شرکت های واجد شرایط به‌کار خواهد گرفت.  ثبت‌نام در اين آزمون، منحصراً به‌صورت اينترنتي از طريق سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد  به نشاني www:est.gmu.ac.ir از روز پنجشنبه مورخ 1395/02/23 آغاز و در روز پنج شنبه مورخ 1395/02/30 پايان مي‌پذيرد

 
  متن_آگهی_فراخوان_جذب_نیروی_شرکتی.pdf

 

بالا